Wat zichtbaar is, bestaat. Wat niet zichtbaar is, bestaat in de hoofden van mensen niet. Zichtbaarheid is nodig voor een hogere omzet en dat draagt bij aan meer winst. Zichtbaarheid is dus een voorwaarde voor continuïteit.

Het is essentieel dat zichtbaarheid op de juiste manier worden gerealiseerd. Een boodschap is pas zinvol wanneer deze 'landt'. En een boodschap landt alleen wanneer ze relevant is.

Om maximale zichtbaarheid te realiseren, communiceren we daarom op basis van relevantie. Waarom zou iemand meer van een bepaalde organisatie of persoon willen weten? Die vraag kun je alleen beantwoorden als je je doelgroep door en door kent.

De doelgroep is niet ons eindpunt, maar ons vertrekpunt. We zoeken naar relevante verhalen en zo nodig creëren we ze. We bouwen, kneden, slijpen en schaven net zo lang aan onze verhalen totdat ze perfect zijn. 'Hoogwaardige content' noemen we dat.